18 نشانه اینکه میگرن دارید
حدود 30 میلیون نفر در ایالات متحده میگرن دارند و تعداد خانم هایی که میگرن دارند سه برابر آقایان است. میگرن به سردردهای ضربان داری گفته می شود که در یک طرف سر حس می شود. فعالیت جسمانی این درد را بدتر می...
 
 
با عرض پوزش...
 
فرم ورود به سايت
sgp-club